logo-rajza RAZISKOVALNA NALOGA OŠ SVETA ANA: Cülo na ramo in pojdimo na rajžo...

Površje in arhitektura Slovenskih goric

Slovenske gorice so največje gričevje v Sloveniji, sestavljene iz nizkih slemen in gričev. Velik del zavzemajo rečne doline, ki se v spodnjem toku močno razširijo, taka je tudi reka Ščavnica. Pokrajino, za katero je značilno gričevnato površje, poraščajo številni mešani gozdovi in je naseljena pretežno s kmečkim prebivalstvom. V zadnjih letih se to spreminja, saj mnoge kmetije samevajo, mladi odhajajo na delo v mestna središča, kmetijska dejavnost na kmetijah se spreminja v turistično ponudbo, eko kmetovanje ali razne dopolnilne dejavnosti. Tega najdemo tudi v naši občini zelo veliko, zato nam ni bilo pretežko poiskati primernih objektov za našo ponudbo. Med gozdovi najdemo po gričih posejane vinograde in senožeti. Kmetije so neenakomerno razporejene po zaselkih celotne občine, v dolini reke Ščavnice pa se nahajajo ob levem in desnem bregu vzdolž reke in ceste. Arhitektura v naših krajih ima po obliki vse panonske značilnosti s pridihom ljudskega. Zelo malo je nizkih, podolgovatih, s slamo kritih hiš z malimi okni, s križi in »polkni«. Načel jih je zob časa, saj gradbeni material ni vzdržljiv, gre predvsem za ilovico in les, službe za varovanje kulturne dediščine pa nimajo posluha, predvsem pa ne denarja za obnovo in vzdrževanje. Po raziskovanju lahko prebivališča ljudi razvrstimo v tri kategorije: viničarije, lesene kmečke hiše in zidane »gruntarske« hiše. Vsaka od naštetih zgradb je imela svoje značilnosti in posebnosti, zato se je razlikovala po načinu gradnje in namembnosti. Objekte na kmetiji sestavljajo stanovanjsko-kmečka hiša, ki je v zadnjem času zaradi novogradenj močno spremenila svoj videz, smo pa kljub vsemu našli še nekaj tipičnih hiš iz preteklosti. Ob njej je gospodarsko poslopje, ki služi za shranjevanje strojev in orodja, ter hlev, namenjen reji govedi ali svinj. Zemljišče okoli poslopij je namenjeno njivam, travnikom, sadovnjaku, vrtovom, vinogradom in pašnikom. Skoraj vsaki kmetiji pripada tudi del gozda.