logo-rajza RAZISKOVALNA NALOGA OŠ SVETA ANA: Cülo na ramo in pojdimo na rajžo...

Domača opravila

kosnja1Košnja trave spada med tradicionalna več dni trajajoča kmečka opravila, pri katerih so si kmetje družno pomagali vse do uvedbe kosilnic. Kosit so običajno odšli že ob prvem svitu. Kosci so kosili v redih in se na približno vsakih 20 m ustavili in nabrusili kose. Od tega je bilo namreč odvisno, kako uspešen je bil kdo pri košnji. Slišati je bilo le enakomerno vihtenje kos, za njimi pa je ostajala pokošena trava v redih. Utrinki so z Grafonževe domačije, kjer bomo tudi mi gostovali z našim produktom.

zetev1Žetev: srp kaže na vsem slovenskem območju precej enako obliko, ki se je izoblikovala nekako v 13. stoletju, kasneje ga je izpodrinila kosa. Praviloma so s srpi žele le ženske. Na Slovenskem so ženice žele na dva načina, najpogosteje so žele v pest, potem pa prgišče položile v posode. Ta način žetve je bil zelo zamuden, zato se je kasneje uveljavil način, kjer so žanjice s srpi zajemale večje snope. Tudi žetev je veljala za družabni dogodek in je običajno potekala vzajemno med več kmeti. Veselju ob koncu žetve je običajno sledila južina s tipičnimi domačimi dobrotami. Tudi na Grafonževi kmetiji vsako leto pripravijo prikaz kmečkih opravil. Trenutno obnavljajo stare kmečke stroje in orodja ter kmečko poslopje na zadnji sliki.